Tájékoztató az etika és a hit- és erkölcstan tantárgyak oktatásáról a 2021/2022. tanévben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §, valamint a 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet rendelkezéseinek alapján az állami fenntartású általános iskolák minden évfolyamán meg kell szervezni az etika és a helyette választható hit-és erkölcstan-tanítást.

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola Bolyai János Tagintézménye a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A. § (3) bekezdése alapján a 2021/2022-es tanévben az alábbi felsorolásban szereplő egyházak és egyházi jogi személyek közreműködésével szervezi meg a hit- és erkölcstan oktatást:

Egyház

Képviselő neve

Cím

Magyar Katolikus Egyház (római katolikus)

Csorba Tamás plébános

Szent József Plébánia
Ady út 15.

Magyarországi Református Egyház

Hella Ferenc lelkész
Gaál Erzsébet (hitoktató)
Báló Laura (hitoktató)

Református Egyházközség
Kálvin tér 1.

Magyarországi Evangélikus Egyház

Makoviczky Gyula lelkész
Mihácziné Kiss Lilla (hitoktató)

Evangélikus Lelkészi Hivatal
Csengery út 37.

HIT Gyülekezete

Szabó Balázs lelkész
Módné Katona Judit (hitoktató)

Hit Gyülekezete
Budapest, Gyömrői út 69.

 

Etika tantárgy megszervezése iskolánkban: Az alsó tagozaton valamennyi tanító oktathatja e tárgyat. Felső tagozaton képesített pedagógusaink végzik az etika tantárgy tanítását.

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika, vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja – a 20/2012. (VIII. 31.) - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló - EMMI rendelet 182/B. (7) § bekezdésében foglaltak szerint – az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. Amennyiben nem szeretnének változtatni, akkor nincs teendőjük.

A nyilatkozattételek begyűjtését követően, az iskola igazgatója az érintett egyházi jogi személy meghatalmazott képviselőjének átadja az egyház által szervezett hit- és erkölcstan tantárgy oktatásra jelentkezett tanulók adatait.

 

Nagykanizsa, 2021. 03. 22.

                                                                                                                                          Tulman Géza sk.

                                                                                                                                      tagintézmény-vezető

Pályázatok

Örökös ökoiskola
Okosan a pénzzel
Határtalanul! - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Erőszakmentes, egészségtudatos iskola
Boldog Iskola
Pénz 7
Petőfi200
A Pécsi Tudományegyetem partnerintézménye