Tájékoztató az etika és a hit- és erkölcstan tantárgyak oktatásáról

A „20/2012. (VIII. 31.) - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló - EMMI rendelet 182/B. (7) § bekezdésében foglaltak szerint, ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.”

A hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatban intézményünkkel a következő egyházi jogi személyek, illetve bevett egyházak vették fel a kapcsolatot, jelezve, hogy szülői igény esetén vállalják iskolánkban a hit-és erkölcstan oktatás megszervezését:

  • Katolikus Egyház
  • Református Egyház
  • Evangélikus Egyház
  • Hit Gyülekezete

Etika tantárgy megszervezése iskolánkban: Az alsó tagozaton valamennyi tanító oktathatja e tárgyat. Felső tagozaton képesített pedagógusaink végzik az etika tantárgy tanítását.

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika, vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

Amennyiben nem szeretnének változtatni, akkor nincs teendőjük.

A nyilatkozattételek begyűjtését követően, az iskola igazgatója az érintett egyházi jogi személy meghatalmazott képviselőjének átadja az egyház által szervezett hit- és erkölcstan tantárgy oktatásra jelentkezett tanulók adatait.

 

Nagykanizsa, 2020. 04. 20.

                                                                                                                Tulman Géza sk.

                                                                                                             tagintézmény-vezető

Pályázatok

Határtalanul
Pénz 7
Erőszakmentes, egészségtudatos iskola
Örökös ökoiskola
Okosan a pénzzel
Boldog Iskola
A Pécsi Tudományegyetem partnerintézménye