Intézkedési Terv és Riasztási Protokoll járványügyi készenlét idejére - Bolyai János Tagintézmény - módosított változat

Intézményi tájékoztató és intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a Bolyai János Tagintézményben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

Tisztelt Szülők!

A 2020/2021. tanév indításához kapcsolódóan az alábbi protokollt vezetjük be:

 1. Az intézménybe az Erzsébet téri bejárat felől tudnak bejutni a gyermekek, délután az alsó évfolyamos gyermekek szülei a Báthory utca felőli kapubejárón tudnak jönni gyermekeikért. Ettől eltérni a szabályok betartásával az osztályfőnökkel egyeztetve lehet. A szülő az épületbe nem jöhet be!
 2. A bejáratnál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítottunk, aminek használata kötelező!
 3. A tanítási órákon, foglalkozásokon maszkot viselni lehet, de nem kötelező. A közösségi tereken a hatékonyabb védekezés érdekében javasoljuk a maszk viselését.
 4. Kérjük, hívják fel gyermekük figyelmét a megfelelő védőtávolság (1,5 m) megtartására, a csoportosulások elkerülésére.
 5. Kérjük a tisztelt szülőket, amennyiben gyermeküknél különféle betegségek tüneteit észlelik, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
 6. Beteg, lázas gyermeket ne küldjenek az iskolába!
 7. Feltétlenül értesítsék az iskolát, ha gyermeküknél koronavírus gyanú, vagy igazolt fertőzés van! Telefonszám: 06-30/402-5025
 8. Ha a tanuló iskolai hiányzásának oka vírusfertőzés, vagy a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásként kezeljük azt is, ha a gyermek hatósági karanténba került a részére előírt karantén időszakára. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 9. Az a gyermek, tanuló, vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 10. Az iskolába csak ügyintézés céljából, az intézményvezető előzetes engedélyével léphet be a szülő, ahol maszk viselése kötelező!
 11. A titkárságon az alábbi időpontokban végezheti ügyintézését: 8.oo órától 1o.oo óráig és 14.oo órától 16.oo óráig.
 12. A járványügyi helyzet miatt a délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar próbáit átmenetileg felfüggesztjük.
 13. A szülői értekezleteket elektronikus formában tartjuk meg, a szükséges információkat a KRÉTA rendszeren keresztül, vagy e-mailben juttatjuk el a szülőkhöz.
 14. Iskolánk kiemelt figyelmet fordít a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzésére.
 15. Intézményünkben a szünetekben történő csoportosulások elkerülése érdekében az alábbi új ügyeleti rendet alakítottuk ki:  1. és 3. szünetben az alsó évfolyamok mennek ki az udvarra, a 2. szünetben az 5-6. évfolyam, a 4. szünetben pedig a 7-8. évfolyam.
 16. A könyvtári látogatások, és az öltözők használatához a járványügyi előírásoknak megfelelő használati rend készült.
 17. Az ebédlői étkeztetés során megszervezzük a szakaszos, időben elkülönített, osztályonkénti ebédeltetést az iskola ebédlői rendje alapján.
 18. Koronavírus érintettség esetén tantermen kívüli digitális munkarendet az Operatív Törzs, rendkívüli intézményi szünetet az Oktatási Hivatal rendelhet el.
 19. Kérjük, hogy folyamatosan figyeljék honlapunkat, illetve a KRÉTA rendszert, hogy az aktuális információk eljussanak Önökhöz.

Kérjük a fenti intézkedési tervben foglaltak megértését és elfogadását, tanulóinknak pedig sikeres, eredményes és egészségben gazdag új tanévet kívánunk.

 

Nagykanizsa, 2020. 09. 08.

                                                                                         Iskolavezetés

 

Riasztási protokoll járványügyi készenlét idejére

Bolyai János Tagintézmény

2020/2021-es tanév

      

 1. Amennyiben gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit észleljük, vagy felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, haladéktalanul elkülönítjük őt az iskola orvosi szobájába.
 2. Az elkülönítés után az iskola értesíti az iskolaegészségügyi orvost, aki dönt a további teendőkről.
 3. Az elkülönítés után megkezdjük a tanterem fertőtlenítését.
 4. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kötelező a kesztyű és maszk használata.
 5. Fertőzött gyermek, vagy fertőzés-gyanú esetén az iskola köteles gondoskodni a szülő/gondviselő értesítéséről. Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy koronavírus-gyanú esetén feltétlenül meg kell keresniük telefonon a gyermek háziorvosát, majd azt követően az orvos utasításainak megfelelően kell eljárni.
 6. Amennyiben a szülők észlelnek gyermeküknél koronavírusos tüneteket, haladéktalanul értesíteniük kell a fertőzés tényéről az iskolát, valamint gondoskodniuk kell gyermekük orvosi vizsgálatáról.
 7. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 8. Amennyiben intézményünkkel jogviszonyban álló gyermek, tanuló, pedagógus vagy egyéb dolgozó igazolt koronavírus-fertőzéséről tudomást szerzünk, azt haladéktalanul jelentjük fenntartónk, a Nagykanizsai Tankerületi Központ képviselőjének, Biró Patrik szakmai igazgatóhelyettes Úrnak, aki a jelzést azonnal továbbítja az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé.
 9. A koronavírus-fertőzésről, vagy az esetleges gyanús esetekről jegyzőkönyvet készítünk.

 

Nagykanizsa, 2020. 09. 03.

                                                                                            Iskolavezetés

Pályázatok

Pénz 7
A Pécsi Tudományegyetem partnerintézménye
Boldog Iskola
Örökös ökoiskola
Határtalanul
Erőszakmentes, egészségtudatos iskola