Hit- és erkölcstan oktatás 2024

Hit- és erkölcstan oktatás 2024

Tájékoztatási nap hit- és erkölcstan oktatás megszervezésével kapcsolatban

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A. § (1) és (2) bekezdése alapján: „182/A. § (1) Az állami általános iskolában az iskola igazgatója kijelöli azt a március 1. és március 14. közötti időpontot, amikor a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg. 

 

Tájékoztatom a Szülőket, hogy 2024. március 5-én, kedden 16:30 órai kezdettel tájékoztatást tartanak az egyházak képviselői a hit- és erkölcstan oktatás megszervezésével kapcsolatban.

 

Üdvözlettel:  Cserti- Czuppon Anita

                        tagintézmény- igazgató

Pályázatok

Erőszakmentes, egészségtudatos iskola
Okosan a pénzzel
A Pécsi Tudományegyetem partnerintézménye
Határtalanul! - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Örökös ökoiskola
Pénz 7
Boldog Iskola
Petőfi200