Digitális továbbképzés 2022

Digitális továbbképzés 2022

A Zrínyi Miklós- Bolyai János Általános Iskola Bolyai János Tagintézményében 2022. november 14-én Dr. Lénárd András egyetemi docens, az ELTE PÓK Digitális Pedagógiai Tanszékének oktatója tartott továbbképzést digitális kultúra és robotika témakörben.

A továbbképzés célja, hogy a Nagykanizsai Központi Óvoda digitális programjára csatlakozva az óvodából kikerülő első osztályos és a többi alsó tagozatos gyermek algoritmikus gondolkodásának fejlesztésében aktívan szerepet vállaljunk iskolai, tanórai keretek között.

Továbbra is szeretnénk megőrizni az iskola hagyományos természettudományos irányát, ami az intézmény jövőjét illeti, kiegészítve az informatika és a robotika adta lehetőségekkel.

Robotokat szinte az élet minden területén használunk, így a gyerekeknek nem idegen ez a fogalom. A robotika egy olyan eszköz, mely segítheti a cselekvés általi tanulást. Amellett, hogy felkelti a gyerekek érdeklődését, gondolkodásra készteti őket, összefüggéseket kerestet, elfogadásra tanít, fizikailag megmozgatja a diákokat. Megtanítja a gyerekeket arra, hogy az eredmények értékelése több kritérium alapján is megtörténhet, és a dolgoknak nem csak egy megoldása lehet. Fejleszti a szociális készségeket, ami elősegíti a társas kapcsolatok alakulását, a másik véleményének tiszteletben tartását, egymás elfogadását.

Továbbképzésünk két tematika köré csoportosult: az algoritmusok és a robotok köré

Megismertük az algoritmus fogalmának hétköznapi vetületét: az olyan egyszerű tevékenységek, mint a cipőfűzés és a teafőzés is leírható egyszerű egymást követő lépések eltervezéseként és végrehajtásaként. A mi feladatunk alsó tagozatban nem a kész, egységes megoldások megtanítása, hanem az, hogy a diákjaink átlássák a problémákat, és részfeladatokra tudják bontani azokat az eredményesebb megoldás érdekében. Fontos megértenünk, hogy egy problémának több megoldása is lehet, hiszen sokfélék vagyunk, sokféleképpen gondolkodunk.

A robotokkal végzett tevékenységek ennek az algoritmikus gondolkodásnak az elsajátítását célozzák meg. Ez a gondolkodásmód korántsem életidegen, hiszen mindennapi életünkben is jelen van. A teljesség igénye nélkül a mosogatógép, a mosógép, a robotporszívó és az okosotthon irányítása mind megkívánják ennek alkalmazását. Ezekkel az eszközökkel a gyerekek is naponta találkoznak. Az említett kompetenciák elsajátításában a robotok nagy segítségünkre lehetnek, hiszen játékos formában fejleszthetjük a diákjainkat. Rögtön visszajelzést adnak megoldásuk helyességét illetően, s ha tévednek, azonnal kijavíthatják a hibát. Az így szerzett sikerélmények hosszú távon elvezetnek az egészséges önbizalom kialakulásához. Különösen a kisebb gyermekeknek fontos, hogy ez a gondolkodásmód fizikai formát öltsön, a nagyobbak már kompetensebbek az elvont gondolkodásban, a képzeletben megtervezett algoritmusok létrehozásában. A bemutatott robotok ebben segítenek: egyszerűen és egyértelműen irányíthatók, így már óvodában is hasznosak. A feladatokat történetekbe, mesékbe ágyazva még gyerekközelibbé tudjuk tenni a folyamatot. A végső cél azonban nem kizárólag az, hogy jól érezzék magukat a diákok az órán. A fentiek adják a programozás, a kódolás alapjait, így a bonyolultabb programozási nyelvek tanulását készítjük elő.

Pályázatok

Petőfi200
Pénz 7
A Pécsi Tudományegyetem partnerintézménye
Erőszakmentes, egészségtudatos iskola
Határtalanul! - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Örökös ökoiskola
Okosan a pénzzel
Boldog Iskola